התקף חרדה

unnamed

הפוסט הזה הוא פוסט אישי (לא שקודמיו היו על איכות הסביבה ומצב כדור הארץ), אבל הפוסט הזה נוגע בנימים החשופים, בתופעות הלוואי של חיי. אמנם כבר יש בנינו הכרות, (מן קשר חד צדדי כזה, שבעיקר אני מדברת), אבל הפוסט הפעם ,מרגיש לי חשוף. ולמרות זאת החלטתי, באומץ, בישירות או אולי פשוט, מתוך המקום שיודע שהרבה

עוד >>